ADMINISTRARE DE PERSONALCONSILIERE RESURSE UMANESALARIZARE

ADMINISTRARE DE PERSONAL

Administrarea de personal nu inseamna doar angajarea unui salariat si incheierea unui contract de munca. Implica multe responsabilitati, drepturi si obligatii pentru ambele parti. Obliga la cunoasterea si aplicarea corecta si la timp a legislatiei in vigoare, respectarea ei incepand cu prevederile Codului Muncii, continuand cu asigurarile sociale de stat si de sanatate, securitatea si sanatatea in munca, s.a.m.d.

Learn More

CONSILIERE RESURSE UMANE

Sa acorzi consiliere in domeniul resurselor umane constituie o mare responsabilitate, o buna cunoastere a legislatiei in vogoare si o mare abilitate si deschidere in interpretarea prevederilor legale, stiut fiind ca, legislatia lasa de multe ori portite care pot fi folosite tocmai in raport cu abilitatea de interpretare a acesteia. Suntem atestati ca experti in legislatia muncii cu pregatire certificata de Ministerul Muncii.

Learn More

SALARIZARE

Salarizarea in Romania este foarte complexa si inseamna mai mult decat plata unui salariu. Este un domeniu distinct care necesita o cunoastere foarte buna a legislatiei in vigoare si personal specializat. Inseamna o evidenta a personalului si taxelor aferente, realizate corect si la timp, intocmirea si depunerea tuturor declaratiilor si rapoartelor in forma si termenele legal stabilite.

Learn More

SC MADORO SOLUTIONS SRL este o firma de resurse umane din Bucuresti care va propune servicii externalizate de resurse umane, administrare de personal, salarizare si consiliere in domeniul resurselor umane, profesionale la preturi accesibile.

Contact Us
De ce Madoro Solutions ?
servicii de salarizare si resurse umane, o cheltuiala in totalitate deductibila, la un pret foarte avantajos

Administrare de personal

Intocmirea , incheierea si declararea in revisal a contractelor individuale de munca; Intocmirea dosarului de personal, obtinerea  de la salariat a documentelor, actelor si declaratiilor necesare la dosar; Intocmirea documentelor ce produc modificari ale contractului individual de munca precum acte aditionale de modificare a functiei, salariului negociat, normei de lucru, decizii de suspendare a contractului […]

Servicii de salarizare

Crearea si actualizarea permanenta a bazei de date prin inregistrarea  contractelor individuale de munca, a  modificarilor de stare civila si salariale, a deciziilor de incetare a activitatii, sanctionare etc.; Intocmirea pontajelor lunare pentru calculul salarial; Calculul sporurilor si adausurilor la salariul de baza: ore suplimentare, spor repaus saptamanal, spor de noapte, conditii grele, premii, ajutoare, etc.; Calculul […]

Consiliere in domeniul resurselor umane

Acordam consiliere la incheirea si incetarea contractelor individuale de munca; Acordam consiliere la intocmirea referatelor si deciziilor de sanctionare pentru abateri disciplinare; Acordam consiliere privind aplicarea legislatiei muncii in vigoare; Intocmim fise de post pentru salariati; Intocmim Regulamentul de Ordine Interna; Acordam consiliere in intocmirea Contractului Colectiv de Munca la nivel de unitate.         […]

Servicii REVISAL

Intocmirea registrului unic al salariatilor conform H.G. 500. Inregistrarea modificarilor, angajarilor si lichidarilor in registul unic. Eliberarea de rapoarte catre angajator. Eliberarea catre salariati de extrase din registrul de evidenta a salariatilor. Transmiterea registrului catre Inspectoratul Teritorial de Munca.                    

Our Blog

9
May
admin
No Comments

INCHEIEREA , DERULAREA , INCETAREA CONTRACTELOR INDIVIDUALE DE MUNCA

Obligativitatea inregistrarii contractului individual de munca in Registrul Electronic de evidenta a salariatilor anterior inceperii activitatii( minim 1 zi lucratoare anterior- prevedere legiferata din februarie 2010, prin OUG introdusa acum si in Codul Muncii); Obligativitatea inmanarii unui exemplar de contract angajatului, anterior inceperii activitatii; Odata cu semnarea contractului individual de munca va fi inmanata salariatului […]

Read More
9
May
admin
No Comments

TIMPUL DE MUNCA, TIMPUL DE ODIHNA

Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare. Prin exceptie, durata timpului de munca, ce include si orele suplimentare, poate fi prelungita peste 48 de ore pe saptamana, cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice, […]

Read More
hr pentru firme
9
May
admin
No Comments

SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA PREVEDERILOR CODULUI MUNCII:

A. CONTRAVENTII: Primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;Prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei; […]

Read More