A. CONTRAVENTII:
Primirea la munca a pana la 5 persoane fara incheierea unui contract individual de munca se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru fiecare persoana identificata;Prestarea muncii de catre o persoana fara incheierea unui contract individual de munca, se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei;
Angajarea unei persoane fara un certificat medical care sa ateste ca aceasta este apta de munca se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
Daca nu se pastreaza evidenta orelor de munca prestate de salariati amenda este de la 1.500 lei la 3.000 lei;
Nerespectarea prevederilor legale privind inregistrarea de catre angajator a demisiei, se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei;
Nerespectarea obligatiei de a inmana salariatului un exemplar din contractul individual de munca se sanctioneaza cu amenda de la 1.500 lei la 2.000 lei;
B. INFRACTIUNI:

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la un 1an  sau cu amenda penala fapta persoanei care, in mod repetat, stabileste pentru salariatii incadrati in baza contractului individual de munca salarii sub nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, prevazut de lege;
Refuzul repetat al unei persoane de a permite, potrivit legii, accesul inspectorilor de munca in oricare dintre spatiile unitatii sau de a pune la dispozitia acestora documentele solicitate, potrivit legii, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amenda penala;
Constituie infractiune si se sanctioneaza cu inchisoare de la 1 la 2 ani sau cu amenda penala primirea la munca a mai mult de 5 persoane, indiferent de cetatenia acestora, fara incheierea unui contract individual de munca;